anders

anders
{{anders}}{{/term}}
I 〈bijwoord〉
[op een andere manier] normallydifferently
[op andere tijden] normally
[in andere omstandigheden] otherwise
[om een andere reden] elseotherwise
[beperking, voorbehoud] otherwisethough
[voor het overige] otherwiseelse
voorbeelden:
1   het anders aanpakken handle it differently
     ik denk er anders over dan zij I disagree with her there
     anders gezegd, in other words …
     het is (met mij) anders gegaan dan ik dacht things turned out differently than I had expected
     het kan niet anders dan dat ze ziek is she must be ill
     hij kan niet anders 〈kan het niet laten〉 he can't help it; 〈moet wel〉 he has no choice
     ik kan niet anders zeggen dan … all I can say is …
     in jouw geval liggen de zaken anders in your case things are different
     (zo is het) en niet anders that's the way it is
     we doen het zo en niet anders we'll do it this way and no other
     de zakenman, anders dan de werknemer, moet aan winst denken the businessman, unlike the employee, has to consider the profits
2   anders zit ik nu aan mijn bureau normally, I'd be sitting at my desk now
     net als anders the same as ever
     niet meer zo vaak als anders less often than usual
3   als ik het zeg, anders niet! only if I say so
4   waarom zou hij anders zo koppig zijn? why else should he be so stubborn?
5   het is anders geen gek idee it's not a bad idea
     verwacht je regen? daar ziet het anders niet naar uit do you expect rain? it doesn't look like it, though
6   wat kon ik anders (doen) (dan …)? what else could I do (but …)
     anders niets? 〈bijvoorbeeld in winkel〉 will that be all?
¶   ergens anders somewhere else
     ga nergens anders heen! don't go anywhere else
II 〈bijvoeglijk naamwoord; alleen predicatief〉
different (from)
voorbeelden:
1   iemand/niemand/niets/iets/wat anders somebody/nobody/nothing/something else
     mooi is anders it is not what I'd call beautiful
     nog iets anders? anything else?
     over iets anders beginnen (te praten) change the subject
     er zit niets anders op dan … there is nothing for it but to …
     dat is heel wat anders/iets heel anders that's quite a different matter
     het is (nu eenmaal) niet anders that's (just) the way it is
     het is belachelijk maar het is niet anders it's ridiculous but there it is
     het kan niet anders dan goed zijn it can only be right
     niemand anders dan hij no one but him

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • Anders — Anders, eine Partikel, welche in zweyerley Gestalt üblich ist. 1. Als eine Adverbium, für auf andere Art, verschieden. Er wird mit den Jahren schon anders werden. Sich anders besinnen. Etwas anders deuten. Die Sache verhält sich ganz anders, als… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • ANDERS (W.) — ANDERS W face= EU Caron ゥADYS face= EU Caron ゥAW (1892 1970) Né à B face= EU Caron ゥonie (Pologne), W face= EU Caron ゥadys face= EU Caron ゥaw Anders fait ses premières armes dans l’armée tsariste pendant la Première Guerre mondiale. Après la… …   Encyclopédie Universelle

 • Anders — steht für den Namen von Romanfiguren sowie einer Romanreihe der Fantasy Autoren Wolfgang und Heike Hohlbein einen Familiennamen, siehe Anders (Familienname) einen männlichen Vornamen, siehe Anders (Vorname) Siehe auch: Anders Branch Anders Run,… …   Deutsch Wikipedia

 • anders — Adv. (Mittelstufe) auf eine andere Weise, unterschiedlich Beispiele: Diesmal machen wir es anders. Heute sieht sie ein bisschen anders aus. Er benahm sich anders als alle anderen …   Extremes Deutsch

 • anders — 1. Anders geht das leider nicht. 2. Oliver ist anders als seine Freunde. 3. Ich würde das anders machen …   Deutsch-Test für Zuwanderer

 • anders — [Basiswortschatz (Rating 1 1500)] Auch: • verschieden • unterschiedlich • anderer • andere • anderes • …   Deutsch Wörterbuch

 • Anders — m Scandinavian form of ANDREW (SEE Andrew) …   First names dictionary

 • anders — unterschiedlich; unähnlich; andersartig; verschieden; divergent; zwei Paar Schuhe (umgangssprachlich); verschiedenartig; differenzierend; voneinander abweichend; alterna …   Universal-Lexikon

 • Anders — Infobox Given Name Revised name = Anders imagesize= caption= pronunciation= gender = Male meaning = region = origin = related names = Andrew footnotes = Anders is a name in Scandinavian languages, the equivalent of the Greek Andreas ( manly ) and …   Wikipedia

 • anders — ạn|ders ; jemand, niemand, wer anders (besonders süddeutsch, österreichisch auch and[e]rer); mit jemand, niemand anders (besonders süddeutsch, österreichisch auch and[e]rem, anderm) reden; ich sehe jemand, niemand anders (besonders süddeutsch,… …   Die deutsche Rechtschreibung

 • Anders — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Anders, André dans les langues scandinaves, peut faire référence à : Anders Eriksson (1975 ), joueur de hockey sur glace suédois. Anders Olofsson… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”